ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

View project

Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού

View project

Ανακαινίση και ενίσχυση κατοικίας

View project
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ERGOΔΟΜΕΙΝ

Καπανδρίτι Αττικής, Λ. Αθηνών (Κόμβος Πολυδενδρίου)

Τ: +2295 0 26211
Μ: +30 697 018 9203 – +30 697 146 6440
E-mail: ergodomein@gmail.com
Website: www.ergodomein.com

Βαρνάβας Αττικής, 25ης Μαρτίου 21

Τ: +2295 0 26211
Μ: +30 697 018 9203 – +30 697 146 6440
E-mail: ergodomein@gmail.com
Website: www.ergodomein.com