Ενεργειακά Πιστοποιητικά & Βεβαίωση μηχανικού

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει καθιερωθεί πλέον στις αγοροπωλησίες, καθώς και στις μισθώσεις των ακινήτων. Αν και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, στην ουσία έχει περάσει στην κοινή γνώμη σαν ένα απλό δικαιολογητικό στις παραπάνω πράξεις.  Αν όμως κάποιος θελήσει να δει τι τελικά περιλαμβάνει το “χαρτί” αυτό, θα διαπιστώσει ότι ουσιαστικά του αναφέρει τι ενέργεια καταναλώνει το ακίνητό του. Και αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου των οικονομικών συνθηκών. Βάσει της μελέτης που γίνεται, μπορούν να εντοπιστούν τα ενεργειακά προβλήματα του ακίνητου και να επιλυθούν με την αντίστοιχη ωφέλεια. Η εταιρίας μας αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού άμεσα, με χαμηλές χρεώσεις και δίχως μετακινήσεις από μέρους σας.

Δικαιολογητικά

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Όνομα & Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Κτηματολογικός αριθμός (ΚΑΕΚ)
 • Άδεια οικοδομής
 • Κάτοψη – Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Φύλλο ελέγχου καυστήρα
 • Μελέτη θερμομόνωσης
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε  επίσης τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, όπως:

 • Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού (Ν.4495/2017)
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Πιστοποιητικό Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροσταστίας
 • Βεβαίωση Χρήσεων Γης
 • Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
 • Βεβαίωση Χώρου Κυρίας Χρήσης (για επιχειρήσεις, ιατρεία κτλ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου