Η εταιρία

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η τεχνική εταιρία μελετών – κατασκευών ERGOΔΟΜΕΙΝ έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό την διεύθυνση των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών Σπυρίδων Δ. Κοροβέση και Γεωργίου Δ. Ντάση. Διαθέτει άρτια και εκπαιδευμένο προσωπικό με όλες τις ειδικότητες των μηχανικών (αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, τοπογράφους κ.α.) καθώς  και λοιπών  τεχνικών επαγγελμάτων (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ελαιοχρωματιστές κ.λπ.).

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Οι άνθρωποί μας με εξειδίκευση στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, καθώς και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και να επιλύουν τεχνικά, κατασκευαστικά, ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά ζητήματα.

Η ERGOΔΟΜΕΙΝ διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό εξειδικεύεται στην κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων με εφαρμογή λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παράλληλα υψηλής αντοχής και αντισεισμικότητας. Ακόμη δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Καπανδρίτι Αττικής και διατηρεί επίσης γραφείο στον Βαρνάβα Αττικής.

H εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία τεχνικών επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις κατηγορίες έργων 1)Οδοποιίας 2)Οικοδομικών 3) Υδραυλικών 4) Λιμενικών 5)Βιομηχανικών-Ενεργειακών.