Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικαιροποιημένη και πραγματική αποτύπωση των ιδιοκτησιών σας, ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η δήλωση των περιουσιών σας.

Η ορθή υποβολή των τεχνικών στοιχείων της αίτησης κτηματογράφησης, (οικόπεδα, κατοικίες, κτίσματα) κατοχυρώνει την ιδιοκτησία , μειώνει το ενδεχόμενο να υπάρχουν σφάλματα και λάθη, που συνεπάγονται υψηλό κόστος, κόπο και χρόνο.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα πραγματικά μεγέθη των ιδιοκτησιών τους και αυτό μπορούμε να σας το διασφαλίσουμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπόθεση ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η υποβολή αντιρρήσεων και ενστάσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες.

Οι αντιρρήσεις – ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη δασικών εκτάσεων.

Οι έχοντες το έννομο συμφέρον (πληρώνοντας το τέλος αντιρρήσεων), μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους.
Το γραφείο μας, σε συνεργασία με έμπειρους δασολόγους , μπορεί να αποδείξει τον πιθανό «μη δασικό» χαρακτήρα της υπό εξέταση περιοχής αναλαμβάνοντας τη μελέτη φωτοερμηνείας της έκτασής σας.
Αντίστοιχα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 47Β του ν. 998/79.

Επίσης συντάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες για την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα , εφόσον αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ (δηλαδή δασική στο παρελθόν και άλλης μορφής σήμερα) ή ΧΑ (χορτολιβαδική στο παρελθόν και άλλης μορφής σήμερα) και η εκχέρσωσή της για γεωργική καλλιέργεια έχει γίνει πριν από την 11η Ιουνίου 1975, έτσι ώστε η έκταση αυτή να εξαιρεθεί της προσωρινής κύρωσης του χάρτη.