Μελέτες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε το κτίριο των ονείρων σας. Δημιουργούμε κτίρια μοναδικά, που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας, αλλά ταυτόχρονα έρχονται σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Συζητούμε μαζί σας για το πως θέλετε να είναι ο χώρος σας και επιμένουμε σ’ αυτό το στάδιο, διότι ο καλός και λεπτομερής σχεδιασμός είναι απαραίτητος, ούτως ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στο τέλος.

Σας προτείνουμε ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών και  τεχνικών και δίνοντας σημασία στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα εκπονούμε την αρχιτεκτονική μελέτη.

Η εταιρία εκπονεί αρχιτεκτονικά σχέδια και αναλαμβάνει την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Δείγματα δουλείας μας περιλαμβάνουν:

  • μονοκατοικίες
  • πολυκατοικίες
  • παραθεριστικές κατοικίες
  • ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων, είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. Αναλαμβάνουμε από την στατική μελέτη μέχρι και την πλήρη αποπεράτωση του έργου, εφόσον μας ζητηθεί. Επίσης, προβαίνουμε σε επισκευή ή ενίσχυση του σκελετού του κτιρίου σας σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη από φωτιά ή σεισμό ή σε περίπτωση που θέλετε να ενισχύσετε τον σκελετό του κτιρίου σας λόγω προσθήκης πανωσηκώματος.

Αναλαμβάνουμε τις στατικές – δυναμικές μελέτες για κατασκευές οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού.  Ενδεικτικά:

  • κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • κτίρια από χάλυβα
  • σύμμικτα κτίρια
  • κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
  • βιομηχανικές κατασκευές