ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού. Περιλαμβάνει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, δημιουργία χώρων εκτόνωσης για βρέφη και νήπια (παιδικές χαρές) κλπ