ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ ”ANATOMY TECHNIQUES & TRAINING CENTER”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και κατασκευή αλλαγής χρήσης τριώροφου κτιρίου από χώρους γραφείων σε ιδιωτικό ανατομείο-χώρο επιμορφωτικών σεμιναρίων επί της Σωρού στο Μαρούσι Αττικής.