ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ BEACH BAR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ριζική ανακαίνιση και διακόσμηση beach bar στον Βαρνάβα Αττικής.