ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την μελέτη και αδειοδότηση μικτού πρατηρίου υγρών και αεριών καυσίμων ΙΧ και φορτηγών καθώς και των συνοδών εγκατάστάσεων (πλυντήριο, λιπαντήριο, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στον Αυλώνα Αττικής.