ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ