ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ”NIKI HAIR STYLING”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ριζική ανακαίνιση κομμωτηρίου στον ‘Αγιο Στέφανο Αττικής. Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η αύξηση των θέσεων εργασίας με την ταυτόχρονη βελτίωση της εργονομίας του χώρου.