ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ