ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ