ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ