ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την μόρφωση της αρχιτεκτονικής λύσης επιδιώχθηκε και προσδόθηκε η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της θέσης και του προσανατολισμού του οικοπέδου σε συνάρτηση με τις στεγαστικές ανάγκες των ιδιοκτητών συνυπολογίζοντας τους όρους και περιορισμούς των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

Η τοποθέτηση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε ελεύθερα εντός του γηπέδου σε απόσταση μεγαλύτερη των 7,50μ περιμετρικά των ορίων και σχεδόν παράλληλα με την ανατολική πλευρά.

Επιπλέον για την επιλογή της θέσης και του σχήματος λήφθηκε υπόψιν ο καλύτερος δυνατός ηλιασμός που επιτυγχάνεται με τον προσανατολισμό που επιλέχθηκε.

Σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της αρχιτεκτονικής προμελέτης προβλέπεται η κατασκευή μιας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και σοφίτα, αποτελούμενη από τρείς κτιριακούς όγκους με έντονη έμφαση στην εξωστρέφεια των χώρων διημέρευσης, η οποία θα έχει την μορφή και τις όψεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια και στα οποία έχει επιτευχθεί η συμμετρική κατά το δυνατόν παρουσίαση του κτιρίου εντός του γηπέδου.

Αναλυτικότερα η νέα κατασκευή αποτελείται από το ισόγειο επιφανείας 186,61τμ, το υπόγειο επιφανείας 186,61τμ και την σοφίτα επιφανείας 70,34τμ. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι 6,00μ από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους.