ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ (σε εξέλιξη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ