Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με τον Ν.4495/2017 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί.

Ωστόσο η ρύθμιση αυθαιρέτων δεν είναι μια απλή διοικητική διαδικασία καθώς απαιτεί τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν την μελλοντική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας σας. Για τον λόγο αυτό, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε τεχνικά θέματα και θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, η εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων.

 

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4495/2017:

Μείωση των παραβόλων και των προστίμων για τα αυθαίρετα, υπό προϋποθέσεις και αύξηση των δόσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται:

 • κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις έως την 08/04/2018.
 • κατά 10%, εφόσον υπαχθεί από την 09/04/2018 έως την 08/10/2018.
 • κατά 10% στις περιπτώσεις που υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής

 

Σε αντίθετη περίπτωση το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

 • κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες διατάξεις από την 09/10/2018 έως την 08/02/2019.
 • κατά 20%, εφόσον η νομιμοποίηση γίνει μετά την 09/02/2019.
 • κατά 10% αν βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχει εκδοθεί και ισχύουν ΠΔ καθορισμού όρων δόμησης.

 

Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης (βάσει στατικής μελέτης μηχανικού), το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται:

 • κατά 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
 • κατά 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
 • κατά 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Εάν ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (βάσει μελέτης αρμόδιου μηχανικού), το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται έως:

 • 50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας.
 • 30% για μεγαλύτερες υπερβάσεις

 

Αποπληρωμή σε 100 δόσεις

 • Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε 100 μηνιαίες δόσεις
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
 • Για εφάπαξ καταβολή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% του προστίμου
 • Σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής η έκπτωση θα είναι 10%.

 

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Αυτοψία ακινήτου
 • Συλλογή στοιχείων
 • Αποτυπώσεις και λοιπές μελέτες
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Ενημέρωση
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις

 

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Με την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στον Ν.4495/17, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (και έπειτα από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου) δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση της κατασκευής επ’ αόριστον.