Τοπογραφικά Διαγράμματα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η τεχνική εταιρία ERGOΔΟΜΕΙΝ αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και τοπογραφικών μελετών πάσης φύσεως για ποικίλες χρήσεις:

 

 • Τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το Ε.Γ.Σ.Α ’87, εντός και εκτός σχεδίου για:
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπές δικαιοπραξίες
 • Οικοδομικές άδειες
 • Κτηματολόγιο
 • Δασαρχείο
 • Αδειοδότηση εγκαταστάσεως Φωτοβολταικών συστημάτων

 

 • Τοπογραφικές και Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις
 • Χαράξεις θεμελιώσης κτιρίων, οριών και πολεοδομικών γραμμών
 • Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων
 • Καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας
 • Χωρισμός – Κατάτμηση ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις, χωροσταθμίσεις και υψομετρικές μελέτες
 • Φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών
 • Εφαρμογές φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας

Διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο επιστημονικό και επαγγελματικό εξοπλισμό καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μπορούμε να καλύψουμε κάθε σας απαίτηση. Αναλυτικότερα διεκπεραιώνουμε την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήση ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Για τους λόγους αυτούς η εταιρία έχει εφοδιαστεί με:

 1. Γεωδαιτικός σταθμός (Total Station) TS11 της leica.
 2. Γεωδαιτικό GPS GS15 της leica.
 3. Ηλεκτρονικό Αποστασιόμετρο Disto D5 της Leica.
 4. Στερεοσκόπιο

Σύγχρονους υπολογιστές και περιφερειακά

Λογισμικό σχεδίασης και επίλυσης Τοπογραφίας – Γεωδαισίας (Autocad, MicroSurvey, ArcGIS κ.α)